KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH
A. i B. Utzig s. c.

radca prawny Anna Utzig
radca prawny Bogusław Utzig

Kancelaria Radców Prawnych A. i B. Utzig s.c. - Świdnica
Rynek 5/5, 58-100 Świdnica
tel./fax: +48 74 852 20 48
tel. kom.: +48 501 399 265
e-mail: radca@utzig.pl
NIP: 884 24 19 212
REGON: 891378725
Konto: PKO BP S. A. O/Świdnica:
69 1020 5138 0000 9002 0011 1559

 

O Kancelarii:

Kancelaria Radców Prawnych A. i B. Utzig s.c. prowadzi działalność od 2003 r.

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną, zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych oraz innych uczestników obrotu prawnego. Obsługa realizowana jest w sposób stały lub doraźny, w zależności od potrzeb Klientów. Posiadamy wieloletnią praktykę w świadczeniu pomocy prawnej w szerokim zakresie,
a w szczególności w sprawach dotyczących prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, handlowego, windykacji należności oraz reprezentowania Klientów
w postępowaniach sądowych.

Kancelaria prowadzona jest przez doświadczonych radców prawnych Annę Utzig
i Bogusława Utziga.

 

Radca prawny Anna Utzig
Uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego wykonywała zawód sędziego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Od 1993 r. wykonuje zawód radcy prawnego, będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Specjalizuje się
w zakresie prawa cywilnego, spadkowego, pracy, rodzinnego, bankowego, gospodarczego i prawa spółek.
 
Radca prawny Bogusław Utzig
Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji sądowej
i zdaniu egzaminu sędziowskiego wykonywał zawód sędziego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Od 1987 r. wykonuje zawód radcy prawnego,
będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Specjalizuje się
w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek, lokalowego, spółdzielczego i rodzinnego.

 

Wszystkie informacje, które powierzycie Państwo naszej Kancelarii, chronione są tajemnicą zawodową radcy prawnego.