KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH
A. i B. Utzig s. c.

radca prawny Anna Utzig
radca prawny Bogusław Utzig

Kancelaria Radców Prawnych A. i B. Utzig s.c. - Świdnica
Rynek 5/5, 58-100 Świdnica
tel./fax: +48 74 852 20 48
tel. kom.: +48 501 399 265
e-mail: radca@utzig.pl
NIP: 884 24 19 212
REGON: 891378725
Konto: PKO BP S. A. O/Świdnica:
69 1020 5138 0000 9002 0011 1559

 

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie za usługi ustalane jest indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości i niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej ustnej konsultacji prawnej wynosi
od 70 do 200 zł.

Wynagrodzenie za porady prawne przez Internet określane jest po wypełnieniu formularza oraz przedstawieniu problemu prawnego. Szczegóły w zakładce
E-PORADY »

Podstawę ustalania wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych stanowią stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego
z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

W zależności od rodzaju sprawy i oczekiwań Klienta istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia w sposób godzinowy, zadaniowy lub ryczałtowy.

Przy stałej obsłudze firm stosujemy wynagrodzenie ryczałtowe, dopasowując odpowiednią opcję do wymagań Klienta.

W przypadku spraw skomplikowanych, bądź o znacznej wartości, elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy, której wysokość i sposób obliczenia ustalany jest każdorazowo z Klientem - jako wynagrodzenie dodatkowe.