KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH
A. i B. Utzig s. c.

radca prawny Anna Utzig
radca prawny Bogusław Utzig

Kancelaria Radców Prawnych A. i B. Utzig s.c. - Świdnica
Rynek 5/5, 58-100 Świdnica
tel./fax: +48 74 852 20 48
tel. kom.: +48 501 399 265
e-mail: radca@utzig.pl
NIP: 884 24 19 212
REGON: 891378725
Konto: PKO BP S. A. O/Świdnica:
69 1020 5138 0000 9002 0011 1559

 

Zakres usług:

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 • prawa cywilnego (m. in. sprawy dotyczące umów i dochodzenia związanych z nimi roszczeń, dochodzenia odszkodowań, zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, służebności, użytkowania),
 • prawa spadkowego,
 • prawa rodzinnego ( m.in. alimenty, rozwód, separacja, władza rodzicielska
  i kontakty z dziećmi, podział majątku dorobkowego ),
 • prawa pracy ( m.in. reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach dotyczących stosunku pracy, przygotowywanie i opiniowanie regulaminów i innych wewnętrznych przepisów prawa pracy ),
 • prawa gospodarczego i handlowego ( m.in. przygotowywanie umów i porozumień handlowych, pozwy o zapłatę, windykacja należności, zakładanie, przekształcanie
  i łączenie spółek ),
 • prawa administracyjnego,
 • prawa wekslowego,
 • prawa bankowego,
 • prawa o księgach wieczystych,
 • prawa spółdzielczego,
 • prawa lokalowego,
 • prawa ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego (m. in. wnioski o upadłość, zgłaszanie wierzytelności),
 • postępowania rejestrowego,
 • windykacji należności.

Kancelaria oferuje także zastępstwo procesowe:

 • przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • przed organami egzekucyjnymi,
 • przed sądami administracyjnymi,
 • przed urzędami i organami administracji,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przed organami ścigania oraz sądami.

W ramach świadczonej pomocy prawnej:

 • udzielamy porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzamy pisemne opinie w zakresie zleconych spraw,
 • przygotowywujemy i opiniujemy umowy oraz inne dokumenty prawne i handlowe,
 • sporządzamy wezwania do zapłaty, ugody, pozwy, wnioski oraz niezbędne w toku sprawy pisma procesowe, w tym także środki odwoławcze,
 • uczestniczymy w negocjacjach.